Agrarische Sector

Een natuurlijke plek voor de landbouw!

 

Het buitengebied van Woudenberg is groot en er zijn veel agrariërs gevestigd, die zorgen voor een enorme werkgelegenheid. We beseffen hoe belangrijk zij zijn voor onze voedselproductie, onderhoud van het landschap, biodiversiteit en door nevenactiviteiten zoals zorgboerderijen en kinderopvang. Wij maken ons zorgen over de uitdagingen die vanuit de landelijke politiek worden opgelegd. Lokaal is de invloed beperkt en gelukkig is het contact met de gemeente goed. Dat willen wij graag zo houden. Wij leven mee met en willen ruimte geven aan de boeren om samen te zoeken naar de beste weg.

De steeds veranderende eisen voor dierenwelzijn en de aanpak van klimaatproblemen blijven grote investeringen vragen, die de agrarische bedrijven niet alleen kunnen dragen. Daar zijn we als samenleving ook verantwoordelijk voor. Niet alleen de boeren kunnen zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat, dat geldt net zo goed voor andere bedrijven en ook door zelf als consument kritisch te kijken naar wat je hieraan bijdraagt. Er zijn al veel initiatieven, o.a. op het gebied van duurzame energie, maar ook het stimuleren van de verkoop van streekproducten draagt bij aan een beter milieu. Maak eens een rondje om het dorp op de fiets en zie wat er allemaal aangeboden wordt.

De gemeente Woudenberg werkt veel samen met andere gemeentes binnen de regio Amersfoort, maar bedrijven hebben meer zakelijke contacten binnen de regio Foodvalley. Onze wens is om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij deze regio en hiermee samen te werken.

 

Wij willen ons inzetten voor

  • Een blijvend goede samenwerking tussen agrariërs en de gemeente;
  • Meer samenwerking met de Foodvalley-gemeenten;
  • Een buitengebied waar naast natuur en recreatie ook voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor agrarische ondernemers.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.