04 november 2019

CDA Zeist stelt schriftelijke vragen over PFAS

Net voor de zomer heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een tijdelijk handelingskader uitgegeven voor het gebruiken van grond en baggerslib met chemicaliën uit de PFAS-stoffengroep daarin.

Omdat er eerder geen drempelwaarde voor PFAS waren vastgesteld, geldt volgens de wet het voorzorgsbeginsel. Dat houdt in dat er geen grond vervoerd mag worden wanneer dit leidt tot vermindering van de kwaliteit van de bodem.

Om dit vervoer toch mogelijk te maken heeft het ministerie een tijdelijk
handelingskader uitgegeven met nieuwe landelijke normen. Op 1 oktober konden bedrijven de oude partijen grond die eerder onderzocht was zonder analyse op PFAS nog gebruiken.

De gemeente heeft de bevoegdheid om lokaal af te wijken, voor zover daar geen risico voor de mensen en de kwaliteit van de bodem aan zit. Op basis hiervan kan de gemeente dus eventueel een andere norm kiezen.

Daarom heeft de fractie van het CDA de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met dit handelingskader?

  2. Weet het college of er op dit moment projecten in Zeist stil liggen, vertraging hebben of duurder zijn uitgevallen op Grond-, Weg(en)- en Waterbouw?

  3. Meerdere gemeentes wachten niet op het nieuwe landelijke PFAS regels. Een aantal gemeentes heeft de norm flink versoepeld*. Hoe gaat Zeist om met de PFAS norm?

  4. Is de gemeente Zeist bezig met het ontwikkelen van gericht beleid, in samenspraak met omliggende gemeenten, provincie en/of waterschap?

  5. Is het college bereid meer informatie over PFAS op de website van de gemeente te plaatsen voor bedrijven / particulieren met meer informatie?

*https://www.bnr.nl/nieuws/binnenland/10393600/gemeenten-omzeilen-strenge-pfas-regels

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.