26 november 2019

Standpunt en definitieve enquete CDA evaluatie centrum

Drie weken geleden heeft het CDA u tussentijds geïnformeerd over de tussenstand van onze enquête over de verkeersstromen in Zeist.

Vandaag heeft het CDA Zeist tijdens het debat over de evaluatie centrum de definitieve uitslag overhandigd aan de verantwoordelijk wethouder, deze definitieve uitslag treft u onder dit artikel. Tijdens het debat heeft het CDA te kennen gegeven op een aantal punten het college voorstel niet te steunen en aanpassingen te wensen in de huidige verkeerscirculatie. 

Samengevat pleit het CDA ervoor om:

  • De markt weer open te stellen voor autoverkeer, dit om de Noord-Zuid verbinding te herstellen;
  • De Korte Steynlaan weer beschikbaar te maken voor twee richtingsverkeer;
  • De Jagerlaan open te stellen vanaf de Slotlaan om bereikbaarheid van de parkeergarages te verbeteren;

Het CDA voelt zich gedragen om dit voor te stellen door de uitgevoerde enquête waarbij de bovenstaande drie maatregelen op minimaal 79% van de steun van de ondernemer kan rekenen. Dit was ook in lijn met een groot deel van de insprekers tijdens de ronde tafel/hoorzitting van 14 en 21 november jl.

Het CDA zal samen met de (coalitie)partijen VVD, GroenLinks en ChristenUnie-SGP op dinsdag 10 december tijdens de raadsvergadering een amendement indienen om het voorliggende raadsvoorstel hierop aan te passen.

Het CDA dankt alle ondernemers voor de bijdrage aan de enquête, de insprekers bij de Ronde tafel en inwoners voor de goede constructieve gesprekken. 

Dit alles voor een centrum dat we door willen geven!

Klik hier voor de definitieve enquête

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.