06 juli 2019

Vaccineren: verplicht of eigen keuze?

De vaccinatiegraad in Staphorst is laag. Rond de 80% schommelt het.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet 95 procent van de peuters in een regio gevaccineerd zijn tegen het zeer besmettelijke mazelen om ‘groepsimmuniteit’ te garanderen. Dat wil zeggen dat het virus er geen voet aan de grond krijgt.
In ons lokaal gezondheidsbeleid staat als doel omschreven om de vaccinatiegraad te verhogen.
Het ‘probleem’ bij vaccineren is dat de keuze aan de ouders is, maar dat die keuze gevolgen kan hebben voor kinderen die niet van jou zijn. Door het goede vaccinatiebeleid van afgelopen 60 jaar zijn ziektes als polio en mazelen bijna verdwenen. Dankzij de mensen die hun kinderen lieten inenten! Wanneer een substantieel deel van de kinderen niet is ingeënt, zoals in Staphorst, kan dit gevaarlijke gevolgen hebben voor de anderen. Tegen mazelen bijvoorbeeld kun je jonge baby’s nog niet inenten. Zij lopen dus risico’s in een samenleving waarin anderen er bewust voor kiezen niet in te enten. Maar ook mensen met een zwakke gezondheid (bijvoorbeeld door chemotherapie) lopen risico.
Een stap in de goede richting is dat de gemeente Staphorst de vaccinatiegraad wil gaan verhogen door actief voorlichting te geven. Wij vragen ons wel af of dit bij de reformatorische gemeenschap echte verandering gaat brengen. Die verandering zal pas echt komen wanneer de dominee vanaf de kansel oproept tot vaccineren. Wanneer hij oproept tot naastenliefde door je eigen kinderen te laten vaccineren, zodat ook een ander (je naaste) niet ziek wordt. Dat is pas zorg voor elkaar, dat is christelijke naastenliefde. Althans, dat is onze plicht als christenen zoals wij als CDA dit zien.
Moeten we als samenleving dan zover gaan om inenten te verplichten? Dan kom je in een lastig gebied. Want het is een groot goed dat niet de overheid, maar jijzelf over je eigen lichaam – en dat van je kinderen – beschikt. Daarom zijn we niet voor een vaccinatieplicht.  En toch… moet de grens getrokken worden daar waar je een gevaar voor anderen bent? Of daar waar je je eigen kinderen onnodig aan gevaar blootstelt? Als ouder doe je ook je kind een autogordel om, waarom dan niet laten vaccineren? Denk aan de voorbeelden van de polio uitbraak in Staphorst. De ouders maakten de keuze om hun kinderen niet te beschermen. De kinderen die het overleefd hebben, dragen dat hun hele leven mee. Zij hebben te maken met de consequenties, letterlijk, doordat hun gezondheid verwoest is.
De discussie laait nu op om kinderen die niet ingeënt zijn te weren van kinderdagverblijven. Wat ons als CDA betreft kunnen en moeten we wel zo ver gaan. De ouders die hun kinderen wel laten inenten, moeten hun kinderen veilig kunnen achterlaten op het kinderdagverblijf.

Elke keus heeft consequenties en daar moet men een belangenafweging maken. Wij moeten als gemeente het algemeen belang dienen en dat is gebaat bij een hogere vaccinatiegraad. Als samenleving hebben we de plicht om te zien naar elkaar. Laten we er dan ook voor zorgen dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien mét vaccinaties. Staphorst, voor elkaar!

 

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#!node-dktp-vaccinaties-gemeente

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.