CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam vraagt vandaag bij het overleg over veiligheid extra aandacht voor PTSS bij de politie. Van Dam heeft verhalen van agenten die hiermee kampen gebundeld in een notitie ‘Buitensporige Bejegening’.
 
Van Dam: ‘ ik ben de laatste tijd veelvuldig in gesprek met politiemensen met PTSS. Een aantal van hen heb ik gevraagd om hun verhaal voor mij op papier te zetten en dat hebben zij – vaak met heel veel pijn en verdriet – voor mij gedaan. Er is één verbindend thema: de manier waarop men zich bejegend voelt door de eigen organisatie. De verhalen zijn bijzonder schrijnend. Ik snap dat deze mensen weinig vertrouwen meer hebben.‘
 
Het CDA vindt dat ook met de bestaande regelgeving de Politie veel meer had kunnen doen voor deze groep mensen. Zie de coulance-regeling onder Bouman. Er kan aan de regelgeving best wat gesleuteld worden, maar het gaat eerst en bovenal om de houding van de organisatie en van de mensen daarbinnen die over de afhandeling van PTSS gaan.

van Dam: ‘En daar maak ik me forse zorgen over. Wat gaat daar aan veranderen? De dienst HRM binnen het PDC wordt door veel PTSS’ers ervaren als een koude, kille club. Moet je daar juist als professionele dienst niet op ingericht zijn?’
 
Het CDA pleit ervoor om – net zoals Defensie dat gedaan heeft – een aparte organisatie te vragen die afhandeling voor z’n rekening te nemen. Defensie is hiervoor de samenwerking met het ABP aangegaan. Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen biedt de diensten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) aan vanuit het Veteranenloket. Zij doen vrijwel alles wat bij politie intern door de lijn wordt gedaan, of bij tijd en wijle weer aan een externe partij wordt overgedragen (bijvoorbeeld berekeningen restschade, berekeningen percentage arbeidsongeschiktheid door PTSS wanneer er samenloop in arbeidsongeschiktheid met andere gezondheidsklachten is) die daarna weer voor een andere externe partij wordt ingeruild met weer nieuwe maatstaven en berekeningen. Defensie loopt als het gaat om de ervaring met PTSS een jaar of 10 voor op de politie. Leer daarvan.

https://www.cda.nl/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.