Door het coronavirus kunnen rechtszaken geen doorgang vinden. Dat is begrijpelijk en tegelijkertijd zeer zorgelijk. Het CDA wil dat het kabinet nadenkt over een noodplan om de achterstand van strafzaken weg te werken, zodra de maatregelen voor de lockdown worden afgezwakt en daar de ruimte voor is.
 
CDA woordvoerder Chris van Dam: ‘Ook in de rechtspraak kan er creatief worden nagedacht over mogelijkheden de strafzaken weer te behandelen. We moeten met elkaar nadenken hoe we alles langzaam op gang kunnen brengen. Deze crisis vraagt veel geduld van mensen maar ook om ‘out of the box’ te denken waar de mogelijkheden liggen.’
 
Eerder is aangegeven door de voorzitter van College van Procureurs-Generaal dat wekelijks een achterstand van zo’n 5.000 tot 6.000 strafzaken ontstaat. Het CDA wil weten hoe deze achterstanden worden weggewerkt en doet daartoe zelf ook enkele suggesties.
 
Van Dam: ’Er kan worden gedacht aan het plannen van zittingen in avond- en weekenduren, het (in overleg of op voorspraak van de advocatuur) meer benutten van de strafbeschikking, het benoemen van rechters boven de leeftijd van 70 jaar tot rechter-plaatsvervangers, het e-mail-betekenen van dagvaardingen dan wel op andere wijze bekend maken van dagvaardingen, het tijdelijk loslaten van professionele standaarden, het meer dan thans het geval is (in eerste aanleg) toelaten van unus-rechtspraak, het meer toekennen aan rechters van bevoegdheden om bij verhindering van één der procespartijen de zitting toch doorgang te verlenen, en andere tijdelijke maatregelen. Als we niets doen dan weten we zeker dat we heel lang met een haperend strafrecht blijven zitten. Dat tast onze rechtsstaat langdurig aan!’
 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.