13 maart 2017

Waarden en normen: waar leef je uit?

It's the final countdown. Nog 3 dagen en dan gaan we stemmen. Voor hen die nog zweven vanaf nu drie dagen lang een concreet verhaal waarom je op het CDA 'moet' stemmen, waarom je op mij kunt stemmen. Mijn campagne-thema is veiligheid, het versterken van de politie. Maar ik kijk breder.

Vandaag: normen en waarden. Oké, je kunt denken dat dat een oude koe is, die uit de sloot gehaald wordt. Maar in deze campagne hoor ik heel veel partijen praten over normen en waarden. Van links naar rechts: niemand praat meer besmuikt over dit thema. Maar mag ik even: het CDA is wel de uitvinder, de eigenaar van dit issue. Jan-Peter Balkenende kwam er jaren geleden al mee.

Doe normaal! Gaat het daar dan om? Nee! Want wat is 'normaal'? Wat voor de één normaal is, is het voor de ander niet. En als je 'normaal' koppelt aan het woord 'pleur op' dan wordt 'normaal doen' niet iets wat ons bindt, maar draagt het juist bij aan verdeling.

Binnen het CDA wordt inmiddels meer en meer gesproken over 'waarden en normen' in plaats van 'normen en waarden'. Want het begint bij waarden, daar leidt je een norm uit af. Anders wordt een norm een regeltje, iets waar je niet vanuit innerlijke motivatie of overtuiging aan kunt voldoen.

Tijdens de campagne is mij eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat mensen de ruimte krijgen om hun waarden, veelal voortkomend uit hun traditie, zelf vorm en inhoud te geven. Of je nou wel of niet gelooft, of je groot gebracht bent met erwtensoep of koeskoes, of je - zoals we in Den Haag zeggen - op het veen of op het zand woont: eert uw vader en uw moeder. Daarmee wil ik zeggen: heb respect voor de traditie waar je uit voortkomt. Krijg in beeld welke belangrijke waarden, overtuigingen, principes voor jou leidend zijn en houd die in ere. Waardevol leven zal leiden tot zelfbewuste, overtuigde mensen, die een genormeerd bestaan leiden uit eigen kracht. En echt: er zijn maar een paar idioten die daarbij de verkeerde afslag nemen.

Maar, als je vervolgens uit je huis, je kerk, je moskee, je atheïstische levensovertuiging de maatschappij in stapt, weet dan dat je terecht komt in een wereld die Nederland heet. Een land dat in eeuwen gevormd is tot het land dat het nu is. Niet een openlucht museum waar niets aan veranderen mag, wel een gemeenschap die één moet zijn wil die zo goed mogelijk kunnen functioneren. Waar - in onze beste traditie - openheid, respect, verdraagzaamheid moet bestaan voor hen die aanschuiven, maar waar zij die aanschuiven ook die openheid en verdraagzaamheid moeten zoeken en tonen. En let wel: met elkaar lukt ons dat best aardig, laten we niet té somber zijn.

Een mooi voorbeeld. Gisteren was het Holi, vandaag wordt het gevierd. De Nederlandse Hindoestanen (Hindoes) zijn trots op hun eigen cultuur, hun eigen geloof, hun eigen gebruiken. Ze nemen de ruimte om Holi te vieren en iedereen geeft hen graag die ruimte. Tegelijkertijd maken de Hindoestanen zonder reserve deel uit van de Haagse, de Nederlandse samenleving. Geen gebrek aan eigen identiteit en kracht, geen gebrek aan participatie. Zo hoort het.

Waarom CDA stemmen? Omdat wij als geen ander begrijpen wat er nodig is om waardevol samen te leven in ons mooie land. Niet alleen vanuit de Christelijke traditie, maar vanuit iedere levensovertuiging. Een veilig land begint bij genormeerde burgers, burgers die hun regels kennen, stellen en handhaven. En die normen komen voort uit waarden. Waarden waar je je van bewust moet zijn, die je moet kennen, die je moet onderhouden.

Stem CDA, stem Chris van Dam, plek 12 CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.