Bij meer dan 300 adressen zijn postpakketten afgeleverd met daarin hoogstwaarschijnlijk zwaar illegaal vuurwerk. Via opsporingsacties en via tips van onder andere MMA (Meld Misdaad Anoniem) is dit bij de politie bekend. Alleen schat de politie zelf in de komende weken geen capaciteit te hebben om stelselmatig bij deze adressen langs te gaan. Laat staan om dit vuurwerk in beslag te nemen, waardoor het strafrechtelijk vervolgen van deze bezitters uitblijft. Het CDA in de Tweede Kamer wil direct actie.

CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam: “De politie is succesvol in het via internet opsporen van vuurwerk. Ik vind dat de politie voor Oud en Nieuw alle adressen moet bezoeken waar zwaar illegaal vuurwerk is, desnoods met bijstand van de KMAR, dan wel andere opsporingsdiensten.”

Van Dam vindt ook dat het OM veel te soft omgaat met mensen die zwaar vuurwerk voorhanden hebben. Dat is onacceptabel. Daarom pleitte het CDA ervoor tijdens het Algemeen Overleg nationale veiligheid ook first-offenders die gesnapt worden met zwaar, illegaal vuurwerk harder aan te pakken. Nu krijgen zij van het OM een taakstraf opgelegd, maar dat is niet voldoende. Van Dam: “Mensen die worden opgepakt met zwaar illegaal vuurwerk moeten worden vastgehouden tot na de jaarwisseling en dan direct voor de rechter worden gebracht. Dit vuurwerk heeft de zwaarte van handgranaten en zo moet het ook strafrechtelijk aangepakt worden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.