Afgelopen vrijdag trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De Autoriteit Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het handhaven van die nieuwe privacyregels. Maar volgens berichtgeving in de media is het bij de organisatie momenteel een puinhoop. Er zou o.a. een leegloop van goed personeel zijn, en de bestuursvoorzitter zou te rechtlijnig en eigengereid zijn. Redenen genoeg voor CDA justitiewoordvoerder Van Dam om tijdens het Vragenuur hierover minister Dekker aan de tand te voelen.

Van Dam: “Wat gaat de minister doen om zo snel mogelijk te zorgen voor een goed functionerende Autoriteit Persoonsgegevens? Klopt het dat er onderbezetting of leegloop is?” Volgens de minister zijn er sinds mei 2017 elf functionarissen die de organisatie hebben verlaten. Maar in diezelfde periode zijn er ook 54 nieuwe medewerkers ingestroomd en komen er binnenkort nog eens 10 nieuwe medewerkers bij, per saldo dus 50 nieuwe medewerkers. Al gaf hij toe dat het vertrek van een medewerker ook vaak het vertrek van een hoop ervaring betekent. Maar die nieuwe mensen brengen op hun beurt ook weer nieuwe energie en ervaringen mee.

Van Dam wilde ook weten hoe het zit met de uitvoering van het amendement dat hij tijdens eerdere debatten over deze verordening had ingediend. Het betrof een amendement om aan het college van bestuur een derde lid toe te voegen. Volgens minister Dekker zijn daar inmiddels voorbereidingen voor getroffen en gaat de werving en selectie binnenkort lopen. Uiteindelijk zal de minister over de aanstelling van de voorgedragen kandidaat beslissen.

Omdat de AVG net nieuw is, worstelen veel mensen en bedrijven er nog mee. Dat betekent dat er een enorme lading aan vragen en verzoeken op de Autoriteit Persoonsgegevens afkomt. Van Dam gaf aan zich zorgen te maken of de organisatie al dit werk wel aankan. Wat het CDA betreft dient bij de AP de nadruk gelegd te worden op verstandig omgaan met de beschikbare capaciteit, op een manier waarin de AP zich dienend, faciliterend opstelt. “Zorg ervoor dat welwillende burgers, en dat zijn de meeste burgers, gefaciliteerd worden om te voldoen aan de wet. Dat is waar het mij om gaat.”

Volgens minister Dekker heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven een redelijke handhaver te willen zijn. Dat doen ze op een aantal manieren, bijvoorbeeld door heel veel tijd en aandacht te besteden aan voorlichting. Maar ook door zich bij de specifieke handhaving en onderzoeken toe te spitsen op drie sectoren, te weten de overheid, de zorg en datahandelaren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.