Speerpunten

Voor Europa is het van belang de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen.                       

Mijn speerpunten zijn als volgt:

  • Minder regeldruk uit Europa
  • Bepaalde verantwoordelijkheden die nu de EU heeft moeten worden teruggeven aan de lidstaten
  • De burger meer bij de EU betrekken
  • Ondernemers faciliteren en niet frustreren
  • Onderwijs en innovatie stimuleren
  • Veiligheid aan de buitengrenzen, binnen Europa en digitaal

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.