Begrotingscontrole (CONT)

Wim van de Camp is plaatsvervangend lid van de Commissie Begrotingscontrole (CONT). Plaatsvervangend lid houdt in dat Wim volwaardig lid is van deze Commissie maar dat de dagelijkse gang van zaken en de aanwezigheid bij vergaderingen worden waargenomen door collega Europarlementariërs die vast lid zijn van deze Commissie. Om betrokken te blijven bij deze Commissie zorgen zijn collega’s ervoor dat Wim op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen voor zowel de lopende als de nieuwe dossiers. Hij heeft inspraak bij alle dossiers en kan deze ook in behandeling nemen.

De CONT Commissie houdt zich bezig met:

  • Het controleren of de EU begroting op de correcte manier wordt uitgevoerd. Anders gezegd; of het publieke geld, betaald door de belasting betaler, op de juiste manier wordt gebruikt.  

  • Meer concreet betekent dit dat aan de hand van een kwijtingsprocedure wordt gekeken of de EU begroting op de correcte manier is uitgevoerd. De kwijtingsprocedure is een zeer belangrijk controle instrument dat wordt ingezet om het Europees Parlement te ondersteunen bij het definitief goedkeuren over de wijze waarop de EU-begroting in een bepaald jaar is uitgevoerd.  

  • Daarnaast is deze Commissie verantwoordelijk om fraude tegen te gaan en te bestrijden.

Meer informatie over commissie CONT vindt u hier: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/cont/home.html

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.