477439300

Internationale Handel (INTA)

Wim van de Camp is plaatsvervangend lid van de Commissie Internationale Handel (INTA). Plaatsvervangend lid houdt in dat Wim volwaardig lid is van deze Commissie maar dat de dagelijkse gang van zaken en de aanwezigheid bij vergaderingen worden waargenomen door collega Europarlementariërs die vast lid zijn van deze Commissie. Om betrokken te blijven bij deze Commissie zorgen zijn collega’s ervoor dat Wim op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen voor zowel de lopende als de nieuwe dossiers. Hij heeft inspraak bij alle dossiers en kan deze ook in behandeling nemen.

De INTA Commissie houdt zich bezig met:

  • Het controleren, bevorderen en promoten van het gemeenschappelijk handelsbeleid (de interne markt) en het handelsbeleid met: derde landen (zoals CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada), intergouvernementele organisaties (zoals de WTO, Wereldhandelsorganisatie) en regionale organisaties (zoals de MERCOSUR, Zuidelijke gemeenschappelijke markt).

  • Meer concreet betekent dit dat deze Commissie verantwoordelijk is voor het controleren en goedkeuren van alle verschillende gesloten handelsovereenkomsten met de EU. Om dit goed te laten verlopen wordt er gebruik gemaakt van de EU handelsbeschermingsinstrumenten.

  • De EU handelsbeschermingsinstrumenten, TDI’s (trade defense instruments), zijn ontworpen met het doel de oneerlijke handel, subsidiëring en dramatische verschuivingen bij de handelsstroom en schadelijk zijn voor de EU-economie, tegen te gaan. Andere instrumenten die ook kunnen worden ingezet zijn; de internationale rechtsinstrumenten van het WTO, zoals de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel).   

Meer informatie over INTA vindt u op: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/inta/home.html                                                      

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.