Transport en Toerisme (TRAN)

Wim van de Camp is vast lid en coördinator van de Commissie Transport en Toerisme (TRAN). Als coördinator is hij de woordvoerder voor de EVP fractie in deze Commissie. Samen met de coördinatoren van andere fracties worden beslissingen voorbereid zoals het benoemen van rapporteurs. (Rapporteurs zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijk behandelen van wetgevende voorstellen en andere documenten van de Europese Commissie).

De TRAN commissie houdt zich bezig met:

  • Het controleren, bevorderen en promoten van gezamenlijke Europese regelgeving en het maken van beleid op het gebied van transport en toerisme waaronder alle typen van vervoer binnen de Europese Unie (EU) zoals: spoor, weg, binnenwater, zee- en luchtvaart.

  • Meer concreet betekent dit: passagiersrechten, eerlijke concurrentie tussen de transportmaatschappijen, chauffeursrechten, verkeersveiligheid, technologische- en innovatieve ontwikkeling voor alle voertuigen, de beperking van CO2 uitstoot in de transportsector.

  • Alle postdiensten zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten (voorbeelden zijn het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van o.a. brieven en pakketten).

  • Het promoten en versterken van de toeristische sector, met name de aanbieders van reizen en toeristische diensten.

  • De realisering en uitbreiding van de trans-Europese infrastructurele netwerken, ook wel de TEN-T corridors genoemd. Dit zijn infrastructuur projecten die zich richten op de verdere ontwikkeling en aansluiting van de vervoers-, telecommunicatie- en energie-netwerken in de Unie, waarbij verbindingen door heel Europa op elkaar aangesloten worden.

Meer informatie vindt u op: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/tran/home.html 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.