01 maart 2017

Europa heruitvinden

Vandaag heeft Commissievoorzitter Juncker in het Europees Parlement de aftrap gegeven voor een fundamenteel debat over de Europese samenwerking. Esther de Lange, CDA-delegatieleider: "De keuze van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten is een kantelpunt in de Europese geschiedenis. De samenwerking piept en kraakt in al zijn voegen en veel mensen vragen zich af waar het naartoe gaat. We moeten terug op zoek naar wat ons bindt en bepalen wat we van de Europese samenwerking verwachten de komende decennia."

De Europese Commissie schetst een vijftal toekomstscenario’s, die lopen van voortmodderen zoals we nu doen tot het ontwikkelen van kopgroepen op specifieke thema's of een grote sprong voorwaarts. Het CDA verwelkomt deze open benadering. "Het debat moet weer terug naar de mensen. Hoe gaan we onze verworvenheden beschermen? Welke antwoorden bieden wij op onze zorgen over de toekomst, bijvoorbeeld hoe we burgers en bedrijven beschermen tegen de uitwassen van de globalisering. Het is duidelijk dat we een ander Europa nodig hebben in de 21ste eeuw dan het Europa dat wij nu kennen. Het herijken van onze Europese samenwerking wordt dan ook de grootste uitdaging de komende jaren, en bepalend voor de samenleving waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien," aldus De Lange. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.