06 februari 2017

Steun vanuit EU voor ontslagen medewerkers in provincies Drenthe en Overijssel

Uit het Europees Globaliserings Fonds (EGF) wordt een bedrag van € 1.818.750 beschikbaar gesteld om ontslagen werknemers in de Provincies Overijssel en Drenthe aan een nieuwe baan te helpen of om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In het Europees Parlement stemde de commissie werkgelegenheid en sociale zaken maandag 6 februari over de EGF-aanvraag van deze twee Nederlandse provincies.Op 14 februari zal het hele Europarlement gevraagd worden in te stemmen met deze aanvraag.

Afgelopen jaren hebben verschillende winkels personeel moeten ontslaan of – zoals V&D – hun deuren moeten sluiten, onder andere als gevolg van de toegenomen concurrentie van webwinkels. Zo zijn er in de provincies Drenthe en Overijssel meer dan 1000 mensen op straat komen te staan.

“De massaontslagen in deze relatief kwetsbare regio hebben gezorgd voor een ingrijpende werkloosheid”, stelt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. "Met dit beschikbare geld proberen we de mensen van baan naar baan te begeleiden, eventueel met een benodigde tussenpauze."

De EGF-steun komt niet ten goede aan de betreffende bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Het geld wordt onder meer gebruikt om werkzoekenden aan een baan te helpen, om hen trainingen of bij- en omscholingstrajecten te laten volgen en/of om hen te ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf. "Op deze manier zetten we ons in Europa in voor en verklaren we ons solidair met mensen die hun baan kwijt raken. Ik ben dan ook blij dat de provincies Drenthe en Overijssel van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om, voor de werkzoekenden in hun regio, geld uit dit fonds te verwerven," aldus Lenaers.  

*****

Wat is het EGF?
Het Europees Globaliseringsfonds heeft als doel om werknemers te helpen om terug te keren op de arbeidsmarkt, nadat ze werkloos zijn geworden als gevolg van een veranderende (arbeids-)markt als door globalisering. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een bedrijf de deuren moet sluiten als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis. De voorwaarde is wel dat overheden uit het betreffende land voor 40% meebetalen aan deze projecten om ontslagen werknemers te ondersteunen. De andere 60% wordt gefinancierd vanuit het Globaliseringsfonds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.