30 mei 2017

Betere bescherming van minderjarige asielzoekers

Minderjarige asielzoekers worden voortaan beter geregistreerd in de Europese databank Eurodac. De databank voor de opslag van vingerafdrukken zal tevens worden gebruikt om de om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen te ondersteunen.

Over deze aanpassingen heeft de commissie burgerlijke vrijheden, binnenlandse zaken en justitie in het Europees Parlement vandaag gestemd.

Jeroen Lenaers, CDA-woordvoerder asiel- en migratiezaken en tevens schaduwrapporteur voor de EVP-Fractie in het Europees Parlement: "De vluchtelingen- en migratiecrisis van de afgelopen jaren heeft een aantal gebreken aan het licht gebracht die we met dit aangepaste wetsvoorstel aanpakken. Eén van onze belangrijkste punten is bijvoorbeeld goede registratie van kinderen in Eurodac. Voorheen was het mogelijk om alleen kinderen boven de 14 jaar te registreren. Dat hebben we teruggebracht naar 6 jaar om te voorkomen dat kinderen zoekraken. Minderjarige asielzoekers zijn een kwetsbare groep en lopen een groter risico om slachtoffer te worden van mensenhandel."

De aanpassing van de database maakt het ook mogelijk om te ondersteunen bij het in kaart brengen van illegale immigratie binnen de Unie en bij de identificatie van illegaal verblijvende onderdanen om zo ook de terugkeer van zij die geen recht hebben op verblijf te verbeteren.

“Met het oog op de veiligheid van de EU-burgers, hebben we ook aangedrongen op het regelen van effectieve toegang van de Europese Politiesamenwerkingsorganisatie Europol tot de database. Bruikbare gegevens liggen vaak ergens in een databases opgeslagen, maar is niet op het juiste moment beschikbaar voor bijvoorbeeld de politie. Deze aanpassing verhelpt dat zodat de gegevens opgeslagen in Eurodac, onder duidelijke voorwaarden, ook daadwerkelijk gebruikt kan worden voor de bestrijding terroristische misdrijven of andere ernstige strafbare feiten", aldus Jeroen Lenaers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.