31 mei 2017

Mobiliteitspakket: Europa, start je motoren!

Vandaag presenteerde de Europese Commissie een wetgevend pakket dat van cruciaal belang is om de versnippering van de transportmarkt in Europa te bestrijden. Dit pakket neemt ook de zorgen onderhanden over de werkomstandigheden van de chauffeurs.

De EVP fractie verwelkomt dit mobiliteitspakket, gezien een herziening van de bestaande regels in de transportsector hoogst noodzakelijk is. De voorstellen omvatten een vereenvoudiging van de regels omtrent rij- en rusttijden. Een verduidelijking van de cabotagevoorschriften en het voorstel om de hoeveelheid tolkasten in de cabines van vrachtwagens te verminderen door de grensoverschrijdende interoperabiliteit van tolsystemen in Europa te stimuleren.

Wim van de Camp, EVP fractie coördinator voor de Commissie Transport en Toerisme: "De wegtransportsector heeft deze voorstellen dringend nodig om de fragmentatie van de markt aan te pakken. Zich aan te passen aan technologische ontwikkelingen en de positie van chauffeurs in Europa te versterken. De EVP fractie zal de voorstellen beoordelen en zoeken naar mogelijkheden om de administratieve last voor ondernemers te verminderen en de miljoenen banen te beschermen die afhankelijk zijn van een open en concurrerende vervoerssector."

De Commissie heeft onder andere voorgesteld de grensoverschrijdende interoperabiliteit van de verschillende tolsystemen in Europa te verbeteren. Van de Camp: "Het is onmogelijk om aan de Europeanen uit te leggen dat we één interne markt hebben, maar tientallen verschillende tolsystemen. Landen hebben het recht zo´n dergelijk systeem in te voeren. Maar als deze tolsystemen in de 21ste eeuw de grenzen van Europa worden, moeten wij eens goed gaan nadenken. We moeten stoppen met deze tol waanzin”.

De voorstellen bevatten ook nieuwe bepalingen voor de nationale handhaving van vervoersregels. De EVP fractie is van mening dat de nationale handhaving van cruciaal belang zal zijn om de gelijke toepassing van regels in het wegvervoer te waarborgen.

Wim van de Camp: "Gezien bijna drie kwart van alle transport in Europa op de weg is, kan het belang van een gelijk speelveld niet overschat worden. Als we alle ondernemers een eerlijke kans willen geven, moeten we ervoor zorgen dat we allemaal spelen volgens dezelfde regels. Nationale autoriteiten zijn van cruciaal belang voor de juiste toepassing van deze regels”. Wanneer zij dit niet doen, moeten wij de verleiding weerstaan om de Europese Commissie verantwoordelijk te stellen of een apart agentschap te creëren. De lidstaten moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De EVP fractie zorgt ervoor dat dit in de toekomst een prioriteit blijft."

De EVP fractie is vastbesloten deze voorstellen af te ronden aan het einde van het mandaat. Van de Camp: “Het is een grote uitdaging. We hebben de samenwerking van alle fracties in het Parlement en de Europese landen in de komende jaren nodig. Als we willen laten zien dat Europa kan leveren, moeten wij er voor zorgen dat dit een prioriteit blijft de komende jaren en afgerond is wanneer de nieuwe verkiezingen er zijn."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.