21 februari 2018

CDA: Blij met concrete stappen voor Europese defensie-industrie

De industriecommissie in het Europarlement heeft ingestemd met de oprichting van een investeringsprogramma ter ondersteuning van de Europese defensie-industrie. CDA-Europarlementariër en industriewoordvoerder Esther de Lange: “Als er iets duidelijk is geworden de afgelopen twee jaar, dan is het wel dat we de naïviteit achter ons moeten laten en we beter op onze eigen benen moeten leren staan als het aankomt op onze krijgsmacht. Daarvoor is betrokkenheid van en investering in onze defensie-industrie hard nodig.”

Bijzondere aandacht voor het MKB
Op initiatief van het CDA zijn er in de tekst voorzieningen opgenomen die het MKB een gunstigere positie geven ten opzichte van grote bedrijven als het aankomt op financiering. De Lange: “In Nederland bestaat de defensie-industrie voornamelijk uit MKB-bedrijven, in tegenstelling tot landen als Frankrijk en Italië waar de industrie wordt gedomineerd door grote multinationals. Om te voorkomen dat alleen de grote jongens uit deze landen in aanmerking komen voor deze fondsen is het ons gelukt om een financieringsbonus aangenomen te krijgen voor projecten waar MKB-bedrijven bij betrokken worden. Dit biedt dus kansen voor Nederland.”

Europees geld voor Europese bedrijven

Om bestaande samenwerkingsverbanden niet compleet te diskwalificeren en innovatie te stimuleren is het ook mogelijk om projecten te financieren waar partijen uit derde landen bij betrokken zijn, hier worden wel strikte voorwaarden aan gesteld. De Lange: “Alleen Europese bedrijven mogen dit geld ontvangen. Tegelijkertijd moeten we innovatie niet in de weg staan. Zolang het intellectueel eigendom Europees blijft, kunnen onafhankelijke niet-Europese partijen ook betrokken worden bij bepaalde projecten.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.