12 september 2017

CDA: Europa minder kwetsbaar voor abrupte gastekorten

Het Europees Parlement heeft vandaag tijdens de plenaire stemming de wetgeving bekrachtigd die Europa weerbaarder moet maken tegen abrupte gastekorten. De wetgeving introduceert een regionale aanpak voor gasleveringen en maakt het makkelijker om elkaar bij te staan als abrupte gastekorten (dreigen te) ontstaan.

Energie woordvoerder Esther de Lange: “Lidstaten zullen vanaf nu in regionaal verband risicoanalyses, preventie- en noodplannen opstellen en in noodsituaties zullen lidstaten elkaar moeten bijstaan om essentiële voorzieningen zoals ziekenhuizen en verwarmingen aan de praat te houden. Met name voor een land als Nederland dat in de toekomst steeds vaker om zich heen zal moeten kijken om aan de gasvraag te blijven voldoen zie ik dit als een belangrijke ontwikkeling”.

Volgens het TNO zal Nederland eerder dan verwacht, in 2021, netto-importeur van gas worden. Esther de Lange: "de wetgeving die we vandaag hebben aangenomen is een gepaste ontwikkeling met dit vooruitzicht in het achterhoofd. Desalniettemin blijf ik me ook inzetten op verschillende dossiers om de energie-efficiëntie van huishoudens en industrie te bevorderen. Want de meest veilige en schone energie is nog altijd de energie die we niet nodig hebben”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.