17 november 2017

CDA: Europese Commissie moet ingrijpen tegen lozing ongezuiverd afvalwater NAM

Europese Commissie: inbreukprocedure tegen Nederland ‘mogelijk’

STRAATSBURG - De Europese Commissie moet ‘met alle juridische middelen’ ingrijpen tegen de lozing van ongezuiverd afvalwater afkomstig van oliewinning in de ondergrond van Natura 2000- en waterwingebieden in Twente. Die oproep deed CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik in het Europees Parlement tijdens het debat over de uitvoering van Europese milieuwetgeving (EIR) in de verschillende EU-landen. De evaluatie toont aan dat de uitvoering zeer verschillend en soms ontoereikend is. Sinds 2011 pompt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervuild afvalwater in de diepe ondergrond in Oost-Nederland.

Een grote meerderheid van het Europees Parlement heeft donderdag in een resolutie opgeroepen tot een meer ‘proactieve’ rol van de Europese Commissie door het lanceren inbreukprocedures tegen lidstaten die milieuwetgeving aan hun laars lappen. Het CDA is het daarmee eens.

“De Nederlandse overheid handhaaft streng waar het gaat om bovengrondse natuur- en milieuwetgeving”, benadrukt Schreijer-Pierik. “Maar als het om het grote geld van olie- en gaswinning gaat, lapt men de Europese regels aan de laars en veroorzaakt risico’s voor bodem en water.” De Overijsselse Europarlementariër verwees tijdens het debat naar een eerdere reactie van Eurocommissaris van Milieu, Karmenu Vella. De Maltese Eurocommissaris gaf eerder aan dat Nederland moet zorgen dat dergelijke afvalverwijderingshandelingen geen gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid en vooral ‘zonder risico voor bodem en water zijn.’

“Van uitsluiting van deze risico's is nu geen sprake in Noordoost-Twente. Nederland weigert door de hardnekkige weigering het productiewater voor lozing te zuiveren de risico’s weg te nemen of zelfs maar te minimaliseren. Dit terwijl goede zuiveringstechnieken bestaan”, stelt Schreijer-Pierik. “Aan de Duitse zijde van het gebied gebeurt dat wel. Afvalwater dat aan Duitse kant van het Drentse olieveld wordt opgepompt, wordt al langer gerecycled door het bedrijf dat daar het olieveld exploiteert. Maar reiniging kost geld, vervuild water injecteren is goedkoper.”

Eurocommissaris Phil Hogan benadrukte woensdagavond in Straatsburg namens de Europese Commissie dat zij zich het recht voorbehoudt een inbreukprocedure in te stellen: “Mevrouw Schreijer-Pierik stelt belangrijke zaken aan de orde over Nederland. Als een lidstaat niet conform de geest en de inhoud van Europese water- en milieuwetgeving handelt, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen dat land inleiden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.