27 februari 2019

CDA: niet morrelen aan unanimiteit belastingen

Vandaag stemde de TAX3-commissie, de speciale onderzoekscommissie van het Europees Parlement die financiële misdaden, belastingontwijking en belastingparadijzen onderzoekt, over haar eindconclusies. Het CDA stemde tegen het rapport.

Europarlementariër Esther de Lange was als lid van deze commissie nauw betrokken bij het rapport en voelde zich uiteindelijk genoodzaakt om tegen te stemmen: “Het rapport legt de vinger op de zere plek, daar waar het gaat om gouden visa in bijvoorbeeld Cyprus en Malta. Dit zijn investeringsprogramma´s waarmee personen van buiten de EU het verblijfsrecht in, of zelfs de nationaliteit van een lidstaat kunnen verkrijgen door te investeren in dat land. Deze praktijken brengen grote risico´s met zich voor de veiligheid van de Unie. Het Europese burgerschap mag niet in de uitverkoop. Daarnaast pleit het rapport voor een hardere en meer grensoverschrijdende aanpak van witwassen, dat nu nog niet effectief genoeg wordt aangepakt, onder andere door gebrekkige informatie-uitwisseling.”

De Lange: “Het rapport bevat dus veel terechte aanbevelingen, maar schiet helaas op een aantal doorslaggevende punten door. De belangrijke strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking wordt misbruikt om te morrelen aan de unanimiteit op belastinggebied. Het loslaten van de unanimiteit in de Raad als het om Nederlandse belastinginkomsten gaat, blijft voor het CDA een rode lijn. Uit principe en omdat het draagvlak voor de EU wordt ondermijnd wanneer andere landen, tegen onze wil, beslissen wat er met Nederlands belastinggeld gebeurt. Om die reden stemden wij als CDA, ondanks de vele goede aanbevelingen, toch tegen het rapport”.

Het rapport van de TAX3-commissie wordt nu in stemming gebracht in de tweede plenaire vergadering van het Europees Parlement in maart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.