12 september 2018

CDA: nieuws- en content makers beter belonen, vrijheid voor online satire behouden

Vandaag heeft het Europees Parlement gestemd over de hervorming van auteursrechten op het internet. CDA-delegatieleider Esther de Lange is tevreden met de uitkomst van de stemming: “De oude wetgeving stamt uit 2001. In internetjaren is dat een mensenleven. De manier waarop wij communiceren, nieuws vergaren en audio en video consumeren is radicaal veranderd. Hierdoor zijn de traditionele bronnen zoals kranten financieel onder grote druk komen te staan. We plegen op dit moment roofbouw op onze media door ze geen perspectief te bieden op een eerlijke prijs voor hun werk. Het wordt dus hoog tijd dat online platforms een wettelijke verantwoordelijkheid gaan krijgen om rechthebbenden zoals muzikanten, journalisten en uitgevers van een eerlijke vergoeding te voorzien.”

Er is onder andere gestemd voor het vergoeden van online artikelen die vaak deels worden gebruikt door online platforms voor commerciële doeleinden (de snippets, artikel 11) en het verkleinen van het inkomstenverschil tussen de producenten van de content en de platforms die deze content verspreiden en gebruiken (value gap, artikel 13). Online platforms worden verplicht gesteld om of auteursrechten af te kopen, of zich in te spannen om te voorkomen dat er materiaal wordt geüpload dat in strijd is met het auteursrecht. “Het kan niet zo zijn dat een uitgever inkomsten misloopt, wanneer ik op websites als Google news al de essentie van artikelen begrijp zonder het oorspronkelijke artikel te hoeven openen. Als we het verdienmodel van mediaproducenten niet aanpassen aan de digitale werkelijkheid worden onze media bedreigd en uiteindelijk komt daarmee het functioneren van onze democratie in het geding.”

Voor het CDA is het tegelijkertijd van groot belang dat de wetgeving niet doorschieten. Esther de Lange: “Ik heb mij dan ook afgelopen jaren er met succes voor ingezet om hyperlinks expliciet uit te zonderen en er voor te zorgen dat deze wetgeving zich enkel richt op platforms die geld verdienen met andermans producten. Het delen van links moet gewoon mogelijk blijven en Wikipedia of iCloud horen niet onder deze regeling te vallen. Daarnaast wordt het MKB terecht uitgezonderd, zodat kleinere bedrijven niet met een onmogelijke administratieve last worden opgezadeld.” Ook blijft het gewoon mogelijk om vrij memes delen.

De Lange heeft zich ook ingezet voor het uitzonderen van onderzoeksinstellingen als het gaat om tekst en datamining. “Big data heeft een enorm potentieel voor onderzoekers en beleidsmakers. Bij het onderzoek naar betere medicijnen of meer efficiënte zonnepanelen is het nodig dat wetenschappelijke onderzoekers vrije toegang tot dit proces behouden. Zodra men echter voor commerciële doeleinden tekst of data gebruikt, dan zou men verplicht moeten zijn de makers van de tekst of data te vergoeden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.