03 oktober 2018

CDA: steun voor inhouden pretoetredingsgelden Turkije

Vandaag heeft het Europarlement ingestemd met het inhouden van €70 miljoen euro aan pretoetredingsgelden aan Turkije. Het besluit is genomen naar aanleiding van de alsmaar verder afbrokkelende rechtstaat in het land. Het CDA heeft herhaaldelijk gepleit voor het bevriezen van de gelden en de toetredingsonderhandelingen en is dan ook tevreden met het besluit van vandaag.

Buitenlandwoordvoerder Esther de Lange: “dit is een direct gevolg van het besluit dat we vorig jaar in november hebben genomen om pretoetredingssteun voor Turkije voorwaardelijk te maken aan de situatie van de rechtstaat in het land. Hier is geen verbetering te zien. Sterker nog als je kijkt naar de inperking van de persvrijheid, godsdienstvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, dan lijkt Erdogan eerder terug in de tijd te willen keren. Hij gaat lijnrecht in tegen de waarden die wij hier wél met elkaar delen en het CDA staat dan ook vierkant achter het besluit dat vandaag is genomen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.