13 maart 2019

CDA teleurgesteld dat schijn met Turkije wordt opgehouden

Vandaag stemde het Europees Parlement over het Turkije rapport uit 2018. Een amendement van de Europese christendemocraten over het stopzetten van de toetredingsonderhandelingen mede op initiatief van Esther de Lange (CDA) haalde het niet (342 stemmen tegen, 207 voor).  De Lange is teleurgesteld: ”Jammer dat rapporteur Kati Piri (PvdA) de schijn op wil houden, en zelfs met een eigen amendement de deur weer wagenwijd opengooit voor het Turkse lidmaatschap. Laten we eerlijk zijn: dit Turkije wordt geen lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren is het vooruitzicht van lidmaatschap steeds verder afgedreven, tot het punt dat het nu helemaal niet meer op de horizon zou moeten staan." 

Voornamelijk linkse partijen verzetten zich tegen het stopzetten van de onderhandelingen. “Als het aan het CDA lag, hadden we Turkije duidelijkheid gegeven. Het eindeloos praten over lidmaatschap zonder vooruitgang schiet haar doel voorbij en doet de relaties tussen Turkije en de EU op de lange termijn ook geen goed. Gelukkig heeft onze spitzenkandidaat Manfred Weber al toegezegd de onderhandelingen te stoppen als hij Commissievoorzitter wordt. We moeten constructief werken aan een nieuwe samenwerkingsvorm waar beide partijen bij gebaat zijn, bijvoorbeeld een  gemoderniseerde douane-unie, waarbij we kunnen blijven werken aan de ontwikkeling van een beter maatschappelijk middenveld” aldus De Lange. 

Andere amendementen van het CDA haalden de tekst wel. Esther de Lange “Belangrijk voor ons is dat de nijpende situatie van (religieuze) minderheden en de beperking van politieke vrijheden benoemd worden. Mensenrechten worden geschonden, en cultureel erfgoed wordt onteigend en vernietigd, en journalisten wordt het werk onmogelijk gemaakt in Turkije. Daar moeten we onze blik niet van afwenden”.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.