14 maart 2019

CDA: verplichte aanpak voor probleemleningen in heel Europa

Het Europees Parlement heeft vandaag met een ruime meerderheid voor het rapport over oninbare leningen van rapporteur Esther de Lange gestemd.  Het rapport verplicht alle banken, voor het eerst, om minimumvoorzieningen te treffen voor oninbare leningen. Dit maakt banken stabieler en weerbaarder bij een volgende crisis. De Raad had al eerder ingestemd met hetzelfde voorstel, waardoor de wetgeving binnenkort in werking treedt.

CDA-lijsttrekker Esther de Lange is tevreden over de uitkomst: “Dit was voor bijna alle lidstaten van de Unie een zeer gevoelig dossier, dus ik ben erg blij dat het gelukt is om banken te verplichten alle risico’s op oninbare leningen voor 100% af te dekken. De ECB legde al op individuele basis verplichtingen op, maar deze minimumvereisten gelden nu voor alle banken. Dat is een grote stap voorwaarts.”

In de EU hebben banken naar schatting € 820 miljard aan leningen op hun balans staan die moeilijk of niet te innen zijn. Deze leningen zijn flinke onzichtbare risico’s die in tijden van crisis voor instabiliteit kunnen zorgen op de financiële markten. Banken worden nu verplicht om voor slechte leningen een buffer op te bouwen om deze risico´s af te dekken. Afhankelijk van het type blootstelling ontstaat de 100% verplichting al na 3 jaar (ongedekte leningen), na 7 jaar (gedekte leningen) of na 9 jaar (leningen gedekt met onroerend goed). De ECB kan daar nog een extra verplichting bovenop leggen door het pad waar nodig te versnellen.

“Het is gelukt om bij alle banken een volledige voorziening af te dwingen. Dat zal soms pijn doen, maar het is nodig om te zorgen voor meer financiële stabiliteit, vooral in de periferie van het eurogebied. Uiteindelijk is dat voor de Nederlandse burgers en bedrijven het belangrijkst. Wij nemen deze moeilijke, maar belangrijke maatregel liever nu dan de volgende generatie op te zadelen met deze problemen”, aldus De Lange.

De Lange wijst erop dat er naast deze belangrijke verordening nog een tweede stap nodig is. Slechte leningen uit het verleden moeten ook aangepakt worden door deze beter verhandelbaar te maken op de secundaire markt. Ook daarvoor heeft De Lange met co-rapporteur Gualtieri een voorstel op tafel gelegd, waarover ze nog voor de verkiezingen een akkoord hoopt te bereiken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.