28 mei 2018

CDA: verplichte screening voor strategische investeringen uit buitenland

Het Europees Parlement wil buitenlandse investeringen in sectoren die invloed kunnen hebben op de publieke orde en de veiligheid in Europa strenger gaan toetsen.

CDA-Europarlementariërs Esther de Lange (industrie) en Wim van de Camp (transport) hebben zich actief ingezet voor het aanscherpen van de Commissievoorstellen: “Het moet duidelijk zijn dat de tijd van ‘all you can eat’ op de Europese binnenmarkt over is. We moeten de Chinese koopzucht in Europa veel beter toetsen, dat is wat ons betreft niet optioneel,” aldus Esther de Lange.

 Vooral de Chinese investeringen in Europa baren zorgen. De afgelopen 10 jaar heeft China volgens sommige berekeningen meer dan €300 miljard geïnvesteerd in de EU. China wil koste wat kost de kennisachterstand op Europa verkleinen. Wim van de Camp: “Nederland is zeer gebaat bij een open economie, vrijhandel is een kerncompetentie van ons en van oudsher een van de pijlers onder onze economie. Tegelijkertijd zien we dat China een lange termijn plan heeft waarmee ze onze technologie en infrastructuur opkopen. Terwijl het ondenkbaar is dat een Europees staatsbedrijf in China dergelijke investeringen doet en bijvoorbeeld een haven of vliegvelden aanschaft. We moeten minder naïef zijn over de belangen van anderen op onze markt; het draait steeds vaker om geopolitieke invloed en macht en niet alleen maar een economisch verdienmodel."

De onderhandelingen gaan met name over welke sectoren gevoelig zijn voor buitenlandse overnames. Het CDA heeft hier ingezet op een bredere strategische benadering, waarbij ook gekeken wordt naar wie er achter een koop zit. Esther de Lange: “Denk dan bijvoorbeeld aan landbouwgrond. Dat komt steeds meer in handen van investeerders uit het Midden-Oosten. Wij maken ons zorgen over onze voedselzekerheid op de lange termijn in een wereld waar voedsel van strategisch belang is. We moeten onze belangen beter gaan beschermen voordat we in eigen huis afhankelijk worden van anderen."

Na de stemming starten de onderhandelingen met de lidstaten over de definitieve wet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.