06 februari 2019

Europese veiligheid gaat nieuwe fase in: CDA zeer tevreden met bereikte akkoord

Het Europees Parlement heeft met de Raad een akkoord bereikt om identiteits- en opsporingsgegevens makkelijker en sneller te kunnen delen. Deze "interoperabiliteit" leidt een nieuwe fase in voor het Europees veiligheidsbeleid. “Met deze nieuwe wetgeving dichten we de mazen in onze data-infrastructuur” aldus Rapporteur Jeroen Lenaers (CDA).

Het koppelen van Europese databases helpt grenswachters, douaneautoriteiten en politieambtenaren in alle lidstaten identiteitsfraude te bestrijden. Doordat de identiteits- en biometrische gegevens automatisch vergeleken kunnen worden, kan bijvoorbeeld snel ontdekt worden wanneer een crimineel onder verschillende identiteiten opereert. Lenaers: “Wanneer bijvoorbeeld een buitenlander een strafbaar feit heeft gepleegd in Spanje en is uitgezet, maar zich onder een valse naam opnieuw aan de Europese buitengrens meldt in Finland, krijgt de Finse douane straks automatisch een melding dat de persoon zich mogelijk schuldig maakt aan identiteitsfraude. Dit is een onmisbaar instrument voor diensten als onze Marechaussee of de Integratie- en Naturalisatiedienst om hun werk goed te kunnen doen.”

Daarnaast kunnen politiediensten makkelijker personen zonder papieren identificeren dankzij deze interoperabiliteit: “Straks kan de politie iemand uit het buitenland die geen identiteitskaart bij zich heeft toch identificeren, doordat de agent op straat op basis van een vingerafdruk of een gezichtsfoto het identiteitenregister kan raadplegen.” Momenteel zijn de mogelijkheden van de politie zeer beperkt als een persoon geen identiteitsbewijs heeft en niet meewerkt aan zijn identificatie.

Het gaat er niet om dat we meer data gaan verzamelen, maar dat we de informatie die we nu al hebben op een slimmere manier gaan gebruiken” aldus Lenaers. “Als CDA staan we voor een Europa dat haar inwoners beschermt, juist als het om veiligheid gaat kan de EU haar meerwaarde laten zien. Deze wetgeving is een schoolvoorbeeld van succesvolle Europese samenwerking, omdat je hier mooi kan zien hoe onze veiligheid in Nederland beter wordt gegarandeerd door onze krachten te bundelen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.