12 oktober 2018

Keijzer: ‘Einde aan ongewenste telefonische verkoop’

Er wordt een einde gemaakt aan een grote ergernis van veel mensen: de ongevraagde telefonische verkoop door telemarketeers. Dat is één van de maatregelen uit de Consumentenagenda die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Keijzer: “Iedereen heeft er weleens mee te maken: een anoniem telefoonnummer die, vaak zonder dat je het zelf wil, probeert jou een abonnement of product te verkopen. Ook het Ministerie ontvangt hierover regelmatig klachten.” Daarom gaat Mona Keijzer deze ongevraagde telefonische verkoop verbieden.

Expliciete toestemming
Nu is het zo dat consumenten nog gebeld mogen worden voor direct marketing doeleinden, tenzij zij zich hebben ingeschreven bij het bel-me-niet register. Dat systeem wordt nu omgedraaid: alléén bij expliciete toestemming mogen consumenten telefonisch worden benaderd. Met deze wettelijke maatregel wordt de consumentenbescherming offline en online zoveel mogelijk gelijk getrokken. Voor consumenten die bij een bedrijf klant zijn of klant zijn geweest, gelden uitzonderingen. Maar ook hier wil Keijzer de regels aanscherpen. Zo kan bijvoorbeeld een termijn worden ingesteld waarna bedrijven voormalige klanten niet meer mogen bellen.

Ook voor ondernemers
Aanvullend op het voorstel van Mona Keijzer bepleitte CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch afgelopen woensdag tijdens een debat om ook voor ondernemers te regelen dat zij niet continu worden gebeld. Amhaouch: “Net als consumenten zouden ondernemers ook beter beschermd moeten worden tegen ongewenste telefoonverkoop thuis. Het wekt ergernis als je na een lange werkdag thuis ook nog wordt bestookt met telefoontjes waar je niet op zit te wachten.” Nu is de Kamer van Koophandel nog verplicht woonadresgegevens te verstrekken van personen die een onderneming drijven. Het CDA wil dat dit standaard wordt afgeschermd. Daarnaast moet ook hier het systeem worden omgedraaid, zodat ondernemers alleen bij expliciete toestemming thuis ook telefonisch benaderd kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.