20 maart 2019

Reactie Esther de Lange (CDA) op schorsing Fidesz:

"Dit is een ongekend harde sanctie en dus een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz. Een schorsing is nog niet eerder ingezet. Het gaat om het bevriezen van het lidmaatschap, dat betekent: geen stemrecht meer, geen kandidaten voordragen in de EVP, geen vertegenwoordiging in de EVP-bijeenkomsten, inclusief de EVP-toppen van staats- en regeringsleiders.

Daarnaast komt Fidesz onder de loep te liggen van een commissie van prominente christendemocraten die het respect van Fidesz voor de EVP-waarden gaat bezien. Deze commissie wordt voorgezeten door oud-Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy.

Deze aanpak is volledig in lijn met de resolutie zoals aangenomen op het CDA congres van juni 2018 in Den Bosch. Wanneer er rode lijnen worden overschreden moeten daar consequenties aan verbonden zijn"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.