03 november 2018

Ruth Peetoom: Hoera voor herkenbaarheid

Ik wil een lans breken voor de herkenbaarheid.                                                                                 

Voor mensen uit één stuk. Voor betrouwbare politiek en koersvast besturen, geworteld in doorleefde principes. Voor compassie, duurzaamheid en de menselijke maat. Voor authenticiteit en toekomstbestendigheid. Voor politiek die thuis geeft en uitkomst biedt. Dat is het CDA!

En het zijn de mensen die het CDA gezicht geven. Christendemocratie is omdat er mensen zijn die het waar maken. Hannie van Leeuwen was zo iemand. Haar hele leven heeft Hannie gestaan voor haar waarden, voor haar principes. Ze deed dat juist omdat ze pal stond voor sociale samenhang. Voor het christelijk-sociaal denken waaruit we voortkomen.

Wij houden van herkenbare politici, in binnen en buitenland. Wij zijn er trots op politieke familie te zijn van Angela Merkel – moedig en standvastig, ook bij de aankondiging van haar afscheid. Wij zijn trots op onze Rafal Trzaskowski, die vorige week werd gekozen als burgemeester van Warschau. Hij is een collega van Esther de Lange als vice-voorzitter van de EVP. En wij zijn trots op onze eigen mensen, midden in de vuurlinie. Wij zijn trots op Jos Wienen, burgemeester van Haarlem. En met hem op alle gezagsdragers die het recht, de orde en de samenleving hoog houden!

Een herkenbaar CDA

Herkenbare politiek, daarbij gaat het om onze inhoud én om onze stijl. Om waar we voor staan en om hoe we dat doen. Wij bestaan niet om onszelf in stand te houden, maar omdat we verschil maken, iets toevoegen. Kenmerkend voor ons is dat we inzetten op de kracht van de samenleving. Op de verbindende kracht daarvan en op het ongeëvenaarde vermogen om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is eigen aan het CDA.

Wij staan voor een manier van met elkaar omgaan. We staan voor respect, ruimte voor het verschil, geven en nemen, nadenken en nuance. Dat is voor het CDA onopgeefbaar, ook als anderen kiezen voor platheid. Heel goed, Sybrand, dat je opstond bij de Algemene Beschouwingen omdat er grenzen werden overschreden en dat je een statement maakte tegen het gescheld. In Buma-termen: Chapeau!

Ik wil ook complimenten geven aan u, aan de leden, aan het congres. Om iets wat we volstrekt vanzelfsprekend vinden: de resoluties die hier aan de orde komen. Ieder lid kan meestemmen. En we stemmen over wat leden belangrijk vinden. Zo hebben de leden het laatste woord. En geven ze munitie aan onze volksvertegenwoordigers.

Herkenbare lijsttrekkers

Wij zijn ook trots op mensen die hun gezicht willen verbinden aan het CDA. Vandaag kiezen we twee lijsttrekkers, Ben Knapen (lijsttrekker Eerste Kamer) en Esther de Lange (lijsttrekker Europese Verkiezingen)

En achter die lijsttrekkers honderden herkenbare kandidaten. Bekende gezichten. Mensen die hun nek uitsteken. Die in twaalf herindelingsgebieden het allerbeste willen geven voor hun gemeente, voor de publieke zaak, voor wat zij belangrijk vinden. We wensen hen superveel succes in deze campagne. Wees herkenbaar. Geef het CDA smoel!

In mijn eigen Groningen een optimistische congrestoespraak - zonder te ontkennen dat politiek zwaar werk is, en regeren een spijkerbed.Herkenbaarheid komt niet vanzelf. Niet in Groningen, en elders evenmin. Maar we staan er niet alleen voor. We doen het samen.

We gaan het samen doen. Dat was mijn motto toen ik 2011 jullie voorzitter werd. Volgend voorjaar zit mijn tweede termijn er op – en meer mag niet van de statuten. Dus het volgende congres zal mijn laatste zijn. Twaalf herindelingsverkiezingen, twee kandidatenlijsten voor de verkiezingen volgend jaar, één Europees verkiezingsprogramma en een mooie campagne voor de Statenverkiezingen – en dan nemen we vrolijk afscheid in februari. We gaan er nog drie prachtige maanden van maken!

Met opnieuw verkiezingen waarbij wij de grootste landelijke lokale partij van Nederland zijn. Met opnieuw een partij die de kracht van de samenleving laat zien. Met opnieuw een keuze voor een land dat we door willen geven. Daar zit onze kracht. Dat maakt ons uniek en onmisbaar Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst. In een land dat we door willen geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.