24 september 2018

Steun vanuit EU voor ontslagen medewerkers in provincies Drenthe, Friesland en Overijssel

Uit het Europees Globaliserings Fonds (EGF) wordt een bedrag van € 1.192.500 beschikbaar gesteld om ontslagen werknemers in de Provincies Friesland, Overijssel en Drenthe aan een nieuwe baan te helpen of om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. In het Europees Parlement stemt de commissie werkgelegenheid en sociale zaken maandag 24 september over de EGF-aanvraag van deze drie Nederlandse provincies.

Afgelopen jaren hebben verschillende banken in het noorden van Nederland hun filialen moeten sluiten vanwege de financiële crisis. Zo hebben in de genoemde provincies ruim 1300 mensen hun baan verloren.

“De massaontslagen in de financiële sector in deze relatief kwetsbare regio hebben gezorgd voor een ingrijpende werkloosheid”, stelt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. "Met dit beschikbare geld proberen we de mensen van baan naar baan te begeleiden, eventueel met een benodigde tussenpauze. Het is een mooi voorbeeld van hoe solidariteit in Europa kan werken."

De EGF-steun komt niet ten goede aan de betreffende bedrijven, maar aan de ontslagen werknemers zelf. Het geld wordt onder meer gebruikt om werkzoekenden aan een baan te helpen, om hen trainingen of bij- en omscholingstrajecten te laten volgen en/of om hen te ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf. "Op deze manier zetten we ons in Europa in voor en verklaren we ons solidair met mensen die hun baan kwijt raken. Ik ben dan ook blij dat de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om, voor de werkzoekenden in hun regio, geld uit dit fonds te verwerven," aldus Lenaers.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.