12 oktober 2018

Van der Molen: Scholingsbudget cruciaal voor Leven Lang Leren

Dinsdag heeft CDA-Kamerlid Harry van der Molen tijdens een debat met ministers Koolmees (SZW) en Van Engelshoven (OCW) gehamerd op een goede uitvoering van de initiatieven die het kabinet neemt op het gebied van een Leven Lang Leren. Hij ging daarbij in op het individuele scholingsbudget, het MKB, het experiment met betrekking tot de financiering per studiepunt in het hoger onderwijs en de MBO-APK.

Individueel scholingsbudget
Het CDA is voorstander van een individueel scholingsbudget, waarmee de positie van werknemers wordt versterkt. Switchen van baan, gewenst of ongewenst, is een hele onderneming. Investeringen in scholing zijn nu vaak te veel op de functie gericht. Een scholingsbudget moet het mogelijk maken verder te kijken. Van der Molen: ‘Om vanaf 2020 tweehonderd miljoen euro per jaar te investeren, verdwijnt de fiscale scholingsaftrek. Het scholingsvoordeel verschuift daarmee van hoogopgeleide veelverdieners, die veel van die regeling gebruik maken, naar een bredere groep. Daarmee komt een tweede doel in beeld: meer investeren in ouderen en lager- of middelbaar opgeleiden.’ Volgens Van der Molen moeten deze groepen beter worden bereikt, omdat onze samenleving vakmensen hard nodig heeft. 

Van der Molen was van mening dat gewerkt moet worden aan een houding dat om- en bijscholing normaal wordt. Daarbij is een goede uitvoering van groot belang. Zo stelde hij onder meer vragen over de meeneembaarheid van je individuele scholingsbudget (van de ene naar andere werkgever), hoe kansenberoepen worden gedefinieerd en de inzichtelijkheid van leerrekeningen. 

Financiering per studiepunt
Momenteel loopt er een experiment met financiering per studiepunt in het hoger onderwijs. Volgens het CDA is dat een beloftevolle aanzet voor een Leven Lang Leren. Het Interstedelijk Studentenoverleg pleit voor een grotere deelname aan het experiment en minder regels. Van der Molen vroeg daarom of de minister de algemene maatregel van bestuur (AMvB) nog dit jaar gaat aanpassen. Daarnaast wilde hij weten of de verhoging van het collegegeld niet langer verplicht gesteld kon worden. Tot slot vroeg hij de regeling ook te openen voor eerstejaars studenten. 

Van der Molen sloot af met een vraag over een MBO APK; een mogelijkheid om je als alumni te melden bij je vooropleider voor advies en hulp. Hij vroeg de minister of dit ook daadwerkelijk de opzet van het experiment is dat zij van plan is te starten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.