Er zijn veel chronisch zieken die fysiotherapie nodig hebben. Dit wordt echter niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Alleen met een aanvullend pakket kunnen ze een vergoeding krijgen voor de eerste twintig behandelingen.

Het CDA ontvangt veel mails hierover van chronisch zieken, die graag zouden zien dat fysiotherapie voor chronisch zieken weer terugkomt en vergoed wordt vanuit het  basispakket. CDA-woordvoerder zorg Joba van den Berg heeft daarom de minister van VWS gevraagd of hij bereid is om te onderzoeken wat de voor- en nadelen, kosten en opbrengsten zijn om fysiotherapie voor deze groep weer in het basispakket op te nemen. (Klik hier voor een filmpje).

Zorgverzekeraars Nederland schat voor 2018 de kosten van de eerste 20 behandelingen fysiotherapie voor patiĆ«nten met een chronische indicatie op ruim 94 miljoen euro. Vergoeding van deze kosten vanuit het basispakket zou leiden tot een premiestijging  van 7 euro voor de basisverzekering. Maar andere zorgkosten, zoals voor reumaklachten en ziekenhuisopnames, zouden dalen. Van den Berg heeft de minister gevraagd om ook te onderzoeken of deze berekeningen kloppen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.