CDA Consumentenagenda, ‘Voor een eerlijker consumentenklimaat’

Het CDA staat voor een eerlijke economie, met aandacht voor de juiste verhoudingen tussen groot en klein. In een eerlijke economie profiteert iedereen mee, zowel ondernemer als consument, van het werk dat we samen verzetten. In de CDA Consumentenagenda zijn 10 plannen opgenomen die het CDA wil realiseren in de kabinetsperiode 2017-2021.

Ondernemersklimaat
Aan de ene kant moet geïnvesteerd worden in een sterk en rechtvaardig ondernemersklimaat. Dat betekent concreet:
-  onnodige regels moeten worden geschrapt,
-  ondernemers moeten de ruimte krijgen om te innoveren,
- scheve handelspraktijken tussen kleine en grote ondernemers moeten worden aangepakt en
- de rechten van kleine ondernemers en zzp’ers moeten beter worden beschermd.

Consumenten
Aan de andere kant moeten de belangen en rechten van consumenten worden beschermd. Want ook consumenten lopen weleens tegen onrechtvaardige situaties aan, waar de huidige wetten en regels niet altijd een antwoord op hebben. Of waar de juiste instrumenten wel aanwezig zijn, maar simpelweg niet goed worden toegepast. Bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen op de markt en de snelle digitalisering. Omdat wetten die niet werken waardeloos zijn, wil het CDA dat wordt ingegrepen wanneer consumenten met oneerlijke praktijken te maken krijgen.

10 Actiepunten
In het belang van zowel de ondernemers als de consumenten presenteert CDA-Kamerlid Joba van den Berg de CDA Consumentenagenda met daarin 10 actiepunten voor een eerlijker consumentenklimaat. Heeft u zelf voorbeelden waarin consumenten onterecht worden benadeeld? Laat het Joba weten via www.cda.nl!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.