Op initiatief van het CDA vond op 13 juni 2018 een debat plaats over zorg in de regio. Want zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. Minister Bruins zei in dat debat dat hij in de wet gaat opnemen dat bij wijzigingen in de acute zorg er verplicht overleg moet zijn met betrokkenen en met regionale bestuurders. De minister heeft al verschillende keren gezegd dat hij daarop handhaaft, ook al is er formeel nog geen wet. Het CDA waardeert dat. 

Echter, ziekenhuisdirecties informeren betrokkenen en bestuurders inmiddels wel maar overleggen nog niet. En overleggen betekent consulteren met betrokkenen en daarna bereid zijn voorgenomen besluiten ook aan te passen.

Doordat iedere ziekenhuisdirectie eigenstandig opereert, komt er geen zorgaanbod dat gebaseerd is op de zorgvraag, maar op wat de zorgverlener wil doen. De omgekeerde wereld. Het eerste, merkbare knelpunt is de druk op de acute zorg. Het aantal stops – momenten waarop een ziekenhuis geen patiënten meer accepteren omdat het vol is – is enorm aan het toenemen. Daarover heeft het CDA aparte vragen gesteld. Het CDA wil dat er echt overleg gaat komen bij wijzigingen in de acute zorg en dat de zorg gebaseerd wordt op de zorgbehoeften.

Bereikbare zorg in de regio is van groot belang voor de leefbaarheid van een regio. In januari 2019 heb ik daarom een initiatiefnota geschreven, Zorg in de regio. Daarnaast gaat op initiatief van het CDA de Tweede Kamer een advies vragen aan de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Ten slotte wil ik een antwoord van de minister op mijn vragen over zorg in de regio. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.