De laatste maanden gaat er bijna geen dag voorbij of er staat weer een bericht in de krant over verdwijnende zorg in de regio. Spoedeisende hulpafdelingen die dicht gaan, acute verloskunde die verdwijnt en zelfs hele ziekenhuizen waarvan de zorg op losse schroeven staat. Dat is zeer verontrustend nieuws. Voor het CDA is deze ontwikkeling onacceptabel, want bereikbaarheid van zorg is van groot belang voor de leefbaarheid van de regio’s buiten de grote steden. Zorg moet beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar zijn, ook in de regio. Ten slotte betaalt iedereen dezelfde zorgpremie.

Dat de zorg in de regio onder druk staat, kwam ook duidelijk naar voren in alle werkbezoeken die ik de afgelopen weken bracht: aan Hoogeveen (Drenthe), Terneuzen (Zeeland), Woerden (Utrecht), Boxmeer (Noord-Brabant), Stadskanaal (Groningen), Kampen (Overijssel) en Lelystad (Flevoland). Deze ontwikkeling is echter al langer aan de gang. Daarom heb ik begin januari al een initiatiefnota gepubliceerd over Zorg in de regio. (Klik hier om deze nota te lezen).

In de nota doe ik acht concrete voorstellen. Deze zijn er vooral op gericht:

• Om een stem te geven aan regionale bestuurders (zoals gedeputeerden en wethouders) en patiëntenverenigingen, over de organisatie van de zorg in hun regio. Nu nemen directies van zorginstellingen vaak beslissingen zonder overleg met de direct betrokkenen.
• Om de samenwerking te verbeteren en het netwerken te bevorderen. De zorg verandert door nieuwe behandelingsmogelijkheden en eHealth. Waar men vroeger naar het ziekenhuis moest voor een controle, kan dat nu vaak bij de huisarts. Het is belangrijk dat huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners dan goed met elkaar overleggen.
• Om de zorgbehoefte per regio in kaart te brengen. Zo heeft Urk het hoogste geboortecijfer van Nederland, terwijl er in Zeeuws-Vlaanderen, Lelystad en Hoogeveen veel ouderen wonen met chronische ziektes en een lage sociaaleconomische status. Het zorgaanbod en de bereikbaarheid van de zorg dienen te passen bij de zorgbehoefte.

Slechter wordende bereikbaarheid van zorg is niet alleen een probleem in ‘de provincie’. Zo is er in Woerden en omgeving, (een regio middenin de Randstad met meer dan 75.000 inwoners), na 17.00 uur geen huisarts meer. Ik vind dat onbegrijpelijk. Daarover sprak ik op 15 februari met leden van het actiecomité Zorg dichtbij de mens en met CDA-wethouder Arjan Noorthoek. Op 27 februari heb ik over de situatie in Woerden schriftelijke vragen gesteld. Morgen, vrijdag 15 maart, breng ik opnieuw een werkbezoek aan Woerden om verder te spreken over de problemen rond de bereikbaarheid van zorg in die regio.

 

Klik hier voor een filmpje van het gesprek met wethouder Arjan Noorthoek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.