Het CDA is de partij van de samenleving. Inwoners verdienen echte invloed. Zo wil ik dat het ook in Den Haag gaat. Een overheid die helpt en niet hindert. Die de kracht en identiteit van mijn mooie Fryslân nog meer ziet en waardeert. Als volksvertegenwoordiger wil ik nuchter en praktisch aan de slag. Want it is mei sizzen net te dwaan!

Portefeuilles

  • Volksgezondheid, Welzijn en Sport Cure (medische zorg, corona, medisch-ethisch)
  • Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  (hoger onderwijs, wetenschapsbeleid)
  • Infrastructuur & Waterstaat

Contactgegevens

Wist je dat Harry

  • Als basisschoolleerling campagne voerde voor Ruud Lubbers
  • Lokaal al snel naam maakte als betrokken en betrouwbaar.
  • Het Friese begrip ‘mienskip’ voor hem geen slogan maar een uitgangspunt is
  • Hoofd Marketing en Communicatie bij een mbo-instelling in Fryslân is geweest

Harry's paspoort

  • getrouwd en vader van een zoon en een dochter
  • was gemeenteraadslid en wethouder in Leeuwarden
  • woordvoerder op de volgende terreinen: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Hoger Onderwijs & wetenschapsbeleid, mediabeleid), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (medisch- Ethisch), Algemene Zaken

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.