Mensen van 70 jaar en ouder moeten tijdens de komende verkiezingen hun stem ook schriftelijk uit kunnen brengen. Volgens het CDA moet het kabinet voorkomen dat deze risicogroep vanwege het coronavirus uit voorzorg niet gaat stemmen. De partij vraagt daarom om aanvullende maatregelen.
 
Lenny Geluk, met 77 jaar het oudste lid van de Tweede Kamer: “Veel van mijn leeftijdsgenoten maken zich zorgen. Het is van groot belang dat we verkiezingen toegankelijk houden voor iedereen. Dat betekent dat we juist nu extra oog voor ouderen moeten hebben”.
 
Het kabinet stelt voor dat kiezers die vanwege gezondheidsklachten thuis moeten blijven een andere kiezer kunnen machtigen om voor hen te stemmen. Maar volgens het CDA zijn met name ouderen daar niet altijd toe in de gelegenheid en moet de drempel om een stem uit te brengen zo laag mogelijk zijn. Stemmen per brief kan dan voor veel ouderen een uitkomst bieden.
 
Collega-Kamerlid Harry van der Molen: “Deze pandemie mag niet het democratisch proces tot slachtoffer maken. Als de veiligheidsvoorschriften het toestaan, moeten we dit voor ouderen regelen. Het stemrecht is niet zomaar iets. Dat mag niet onder druk komen te staan.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.