Het CDA wil dat de beïnvloeding via sociale media tot op de bodem wordt uitgezocht. De tijd om naïef te zijn is voorbij, zei CDA woordvoerder Harry van der Molen tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken. “Dit kabinet investeert fors in onze veiligheid. We zien dat terug in de financiële versterking van de AIVD. Maar daar hoort ook de versterking van bevoegdheden bij om ons veilig te houden en buitenlandse invloed op onze democratie te weren.”  Wereldwijd zijn er ook een aantal staten op dit gebied actief. Hij wees op de vele internationale voorbeelden van hoe onder andere Russische invloed zich verspreidt via sociale media. “Nepnieuws is aan de orde van de dag en men gooit olie op het vuur als er maatschappelijke onrust ontstaat. Er zijn genoeg aanwijzingen dat Nederland hier ook niet immuun voor is. Dat is ook wat de AIVD concludeert.”

Het CDA wil, met steun van D66, dat tot op de bodem wordt uitgezocht waar de digitale beïnvloeding door staten als Rusland op onze overheidsinstellingen en bij nationale maatschappelijke discussies vandaan komt. Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen moet hier snel werk van worden gemaakt. Grondig onderzoek is daarvoor nodig en daartoe riepen beide partijen de minister tijdens de begrotingsbehandeling BZK middels een motie op. 

Van der Molen: “Ook wil ik weten hoe deze actoren te werk gaan, zodat beïnvloeding effectief kan worden bestreden. Het onderwerp moet in de Tweede Kamer hoog op de agenda worden gezet. Daarom wil het CDA op korte termijn een hoorzitting organiseren met experts, maar ook partijen als Facebook en Google om beter inzicht te krijgen in hoe we digitale beïnvloeding kunnen bestrijden.” 

Right to Challenge

Van der Molen sprak ook zijn tevredenheid uit over het feit het Right tot Challenge staat vermeld in het regeerakkoord. Dit houdt in dat burgers zelf met initiatieven kunnen komen als zij denken dat ze iets zelf beter kunnen organiseren dan de overheid. Zo kunnen burgers via experimenten bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen overnemen. “Dat verandert de verhouding tussen burger en overheid, wat ons betreft op een positieve manier.”

Natuurlijk moet er bij maatschappelijke overname van voorzieningen eerst worden gekeken wat er kan. Maar het CDA verwacht bij een Right to Challenge wel van de minister dat ze met wetgeving komt die de rechten van bewoners of groepen ten opzichte van de overheid vastlegt. Van der Molen vroeg de minister om een uitwerking hiervan. Ook vroeg hij haar om te kijken of andere overheden zoals de provincies en waterschappen mee zouden kunnen doen.

Verpachting landbouwgrond

Een ander belangrijk punt uit de inbreng van Van der Molen was de verpachting van landbouwgrond.  Het Rijksvastgoedbedrijf verpacht veel landbouwgrond, dat wordt steeds meer gedaan in korte pachtcontracten om de opbrengst voor de schatkist zo groot mogelijk te maken. Het CDA vindt dat duurzaam bodembeheer en continuïteit een belangrijke afweging moeten zijn in het pachtbeleid.

Het CDA riep de minister daarom op om te onderzoeken of landbouwgrond voor een langere periode aan lokale agrarische ondernemers c.q. jonge boeren kan worden verpacht. Dat geeft meer zekerheid aan de landbouwer en bevordert duurzaam bodemgebruik.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.