Er moet uiterlijk 1 juli een oplossing komen voor ondernemers die in de grensstreek werken, en daardoor net buiten Corona-regelingen van de overheid vallen. Het gaat dan om Nederlandse ondernemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland hun brood verdienen. Door het woonlandbeginsel zijn zij uitgezonderd van een deel van de steunregeling voor zelfstandig ondernemers. Het gaat specifiek om de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Ze kunnen wel een lening bedrijfskapitaal krijgen, maar geen uitkering levensonderhoud. Niet over de grens, en niet in Nederland.

CDA-Kamerleden Harry van der Molen en Hilde Palland hebben het kabinet deze week daarom opgeroepen hierover zo snel mogelijk om de tafel te gaan met buurlanden Duitsland en België, zodat er een oplossing komt voor circa 3.500 ondernemers in de grensstreek. De verschillende regelingen zijn nu niet genoeg geharmoniseerd, waardoor zij nu nergens aanspraak maken op een uitkering.

Van der Molen: ‘Deze ondernemers hebben net zo goed recht op ondersteuning als alle andere, maar vallen nu tussen wal en schip. Dit voorbeeld geeft maar weer aan hoe belangrijk het is om de gevolgen van nieuwe wetten in beeld te hebben voor Nederlanders die in de grensstreek wonen en werken.’Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.