Het CDA heeft vragen gesteld over de beveiliging van onze sluizen. Volgens het blad Binnenlands Bestuur hebben Waterschappen namelijk onvoldoende aandacht voor de digitale beveiliging van gemalen en sluizen. Het blad stelt dat software voor onze sluizen 25 tot 30 jaar meegaat, maar wordt deze hooguit tot vijf jaar na inkoop ondersteund met beveiligingsupdates. CDA woordvoerder Harry van der Molen: “Een hacker kan nu op afstand sluisdeuren openzetten, zonder dat we dat meteen doorhebben. Vooral wanneer een hacker dat bij veel systemen zou doen, tegelijkertijd, kan er grote schade veroorzaakt worden.”

Tijdens het vragenuur wilde van der Molen graag van minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga weten wij zij concreet gaat ondernemen om onze infrastructuur ook digitaal te beveiligen.

Van Nieuwenhuizen verzekerde dat de kritische waterinfrastructuur, die onder Rijkswaterstaat valt, goed beveiligd is. Ze overlegt met provincies, gemeenten en waterschappen over de veiligheid van de infrastructuur waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Volgens de minister is er de afgelopen jaren al ongeveer 100 miljoen specifiek uitgegeven voor de fysieke en digitale beveiliging van kritische infrastructuur, maar we zijn er nog niet mee klaar. Er komt ook nog een Algemene verordening gegevensbescherming aan, die meer kijkt naar privacy risico’s.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.