Het CDA staat achter de aanpassingen in de Wet op de Informatie- en Veiligheidsdiensten (Wiv) die het kabinet heeft voorgesteld, naar aanleiding van de uitslag van het referendum over deze wet. Voor het CDA staat voorop dat de wet op 1 mei 2018 in werking treedt en deze uitvoerbaar blijft voor de diensten die er onder vallen.
 
CDA-woordvoerder Harry van der Molen: “Vanwege het grote belang voor de veiligheid van ons land en onze militairen die we naar zeer gevaarlijke gebieden sturen, is het CDA er van begin af aan van overtuigd geweest dat de nieuwe bevoegdheden in de wet noodzakelijk zijn. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) moet op de kortst mogelijke termijn de beschikking krijgen over middelen om de (digitale) dreigingen voor onze nationale veiligheid het hoofd te kunnen blijven bieden. En de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) moet de noodzakelijke middelen krijgen om de belangen van onze krijgsmacht veilig te stellen.”
 
Ook vindt het CDA het van belang dat er over twee jaar, wanneer de evaluatie van deze wet is voorzien, nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de uitvoerbaarheid van de nieuwe wet voor onze diensten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.