In de afgelopen jaren heeft het CDA zich zorgen gemaakt over de toenemende schulden die studenten opbouwen. Met het wetsvoorstel om het collegegeld te halveren wordt die ontwikkeling doorbroken en komt het kabinet de studenten tegemoet. Het CDA is blij met deze maatregel, die zal gaan gelden vanaf studiejaar 2018-2019, voor bepaalde groepen studenten. Het gaat om alle eerstejaars studenten, voltijd, deeltijd en duaal, en voor alle eerste- en tweedejaars studenten aan een lerarenopleiding.

CDA woordvoerder onderwijs Harry van der Molen: “Door lerarenopleidingen ook voor het tweede jaar een halvering van het collegegeld te geven hopen we dat meer studenten kiezen voor de lerarenopleidingen. Het lerarentekort is groot en dat vraagt op veel verschillende plekken maatregelen om mensen voor dit vak te interesseren. Wij begrijpen ook deze maatregel op zichzelf geen voldoende oplossing vormt voor het lerarentekort. Het is echter wel een concrete aanvulling in de reeks van maatregelen die genomen wordt om het lerarentekort tegen te gaan.”

Het wetsvoorstel gaat niet alleen gelden voor pabo-studenten. Alle nieuwe studenten aan een lerarenopleiding komen in aanmerking voor halvering van het collegegeld. Van der Molen: “Dit geeft een duidelijk politiek signaal dat we studieschuld willen tegengaan en álle lerarenopleidingen belangrijk vinden.”

Het CDA heeft ook bij dit debat aandacht gevraagd voor zij-instromers die al een diploma hebben gehaald, maar over willen stappen naar het onderwijs of binnen het onderwijs iets anders willen gaan doen. Deze groep valt buiten alle bestaande regelingen. De Minister heeft toegezegd voor de zomer van 2018 te komen met maatregelen om zij-instromers te helpen. Daarin zal ook deze groep potentiële docenten meegenomen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.