CDA Tweede Kamerleden Harry van der Molen en Chris van Dam hebben schriftelijke vragen gesteld over een oproep op Facebook om de dodenherdenking op 4 mei met lawaai te komen verstoren. Twaalf mensen hebben aangegeven lawaai te gaan maken, meer dan vijftig man hebben aangeklikt geïnteresseerd te zijn in deze actie. Ook de extreemlinkse actiegroep De Grauwe Eeuw spreekt haar steun uit voor de actie.

Van der Molen: “We roepen de ministers van BZK en J&V op om te onderzoeken hoe deze actie voorkomen kan worden, want een dergelijke verstoring van de dodenherdenking is totaal respectloos en onacceptabel. We willen ook dat de ministers met de gemeente Amsterdam in gesprek gaan ter voorkoming van deze actie.”

Het Amsterdamse CDA-gemeenteraadslid Diederik Boomsma sluit zich hierbij aan. “Het verstoren van de dodenherdenking mag niet worden toegestaan. De politie moet paraat staan om op te treden als dat nodig is, maar ik hoop zeer dat de actievoerders voldoende beschaving en gezond verstand hebben om van deze actie af te zien. We koesteren de vrijheid van meningsuiting en van demonstratie, maar niemand heeft het recht deze herdenking te verstoren.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.