Vandaag heeft Harry van der Molen zijn maidenspeech gehouden, tijdens een debat over het onderwijs. Een maidenspeech is de eerste tekst waarmee een nieuw Kamerlid aan een debat deelneemt. Tijdens het uitspreken van die tekst mag hij niet onderbroken worden. Ook is er gelegenheid voor het Kamerlid om een persoonlijk tintje aan die tekst toe te voegen.

Harry van de Molen nam zijn luisteraars mee naar het verleden, naar 1986, toen hij als jongetje van zes met zijn ouders voor het eerst een bezoek bracht aan de Tweede Kamer. Op een scheurkalender in de oude zaal zag hij dat de datum niet klopte. Toen hij de dame die de rondleiding gaf daarop wees, mocht hij het blaadje er zelf afscheuren. Dat blaadje heeft hij jarenlang bewaard. Dat bezoek heeft de basis gelegd voor zijn latere interesse in de politiek. “Ik heb zonet nog even gecheckt of de kalender klopt. Hij klopt.”

De afgelopen vijftien jaar was van der Molen voor het CDA actief in zijn woonplaats Leeuwarden, als gemeenteraadslid, en de laatste jaren als wethouder. Als Tweede Kamerlid is hij nu woordvoerder onderwijs. Van der Molen: “Onderwijs biedt de kans om verder te komen. Je talenten te ontdekken. Onderwijs is vooral niet een radertje in de grote economische motor van de zogenaamde BV Nederland, maar een doel op zich. Om mensen te laten groeien, om wat belangrijk is over te dragen aan nieuwe generaties.”

Het debat waar Van der Molen aan deelnam ging over een initiatiefwetsvoorstel tegen de doorgeschoten toets-cultuur in het Nederlandse onderwijs. Een diagnostische toets, die op dezelfde manier voor elke scholier zou moeten gelden aan het eind van de onderbouw heeft weinig toegevoegde waarde, vindt het CDA. Het houdt zoals veel toetsen weinig rekening met specifieke omstandigheden en levert amper feedback waar je als docent of scholier in de bovenbouw iets mee kunt. Het CDA vindt dat het onderwijs prima zelf in staat is om te bepalen of en op welke wijze men de tussentijdse ontwikkeling van scholieren in beeld wil brengen. Sterker nog, dat is op veel plekken nu al de praktijk. Van der Molen: “Het voert dan ook te ver om centraal aangestuurd alsnog een diagnostische toets in te voeren. Daarmee dendert de standaardisering van het onderwijs voort, en daar steken wij graag een stokje voor.”

Het CDA steunt daarom de indieners van dit wetsvoorstel om de wettelijke mogelijkheid tot invoering van een diagnostische toets te schrappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.