Kandidaten TK21
20 april 2022

Inbreng commissiedebat Verkeersveiligheid

Inbreng commissiedebat Verkeersveiligheid
(alleen het gesproken woord telt)

Voorzitter,

Gisteren bood mevrouw Wieseman uit Amsterdam de Kamer een petitie aan. Haar zoon werd aangereden door een automobilist op leeftijd, die de auto niet meer onder controle had. Een jong iemand is er van de ene op andere dag niet meer. Mevrouw Wieseman krijgt haar zoon er niet mee terug. Maar ze kan haar verdriet wel omzetten in een petitie om de toetsing van de medische rijgeschiktheid te verbeteren. Daarvoor was ze gisteren hier.

En vandaar dat ik de minister vandaag de vraag stel: klopt het dat het systeem van keuringen is doorgelicht, er adviezen zijn geformuleerd, maar het kabinet nog geen keuze heeft gemaakt? Zo ja, tempo graag. Automobilisten die niet rijvaardig meer zijn, horen niet op de weg. Niet voor hun eigen veiligheid, maar ook niet voor onze veiligheid.

Voorzitter,

Duizenden automobilisten zitten achter het stuur met een rijbewijs dat ze eigenlijk hadden moeten inleveren, meldde de NOS vandaag. Als CDA stellen we voor de vrijblijvendheid die er hangt rond de brieven die het CBR stuurt te beëindigen. Ook op het niet binnen afzienbare tijd terugsturen van het rijbewijs moet een boete staan, met verdere stappen indien nodig. We kunnen de politie niet blijven inzetten om fouten in het voortraject te corrigeren. Ik vraag de ministers met een concreet voorstel op dit punt te komen. Kunnen zij dat toezeggen?

Voorzitter,

Het is de ambitie van het CDA om in 2030 een halvering van het aantal verkeersslachtoffers te bewerkstelligen ten opzichte van 2020. Tegelijkertijd is uit onderzoek van VeiligheidNL gebleken dat het aantal slachtoffers met ernstig letsel in tien jaar met 18 procent is gestegen. En het aantal ongevallen onder fietsers in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar is fors gestegen.

Een van de oorzaken van de toename van het aantal fietsongevallen is de populariteit van e-bikes. Veel mensen ergeren zich groen en geel aan die gasten die met 30 kilometer per uur door de straat sjezen. Je kan de afstand moeilijk inschatten en je hoort ze niet aankomen. 

Wat gaat de minister hieraan doen? 
Kan de maximumsnelheid bijvoorbeeld worden teruggeschroefd naar 20 kilometer per uur? 
Wat zijn de straffen voor het opvoeren van elektrische fietsen?
Wordt hier intensief op gecontroleerd door de politie? 
Hoe kijkt de minister naar de helmplicht voor snorfietsers (ook maximaal 25 km per uur) in relatie tot de snelheid van e-bikes (ook 25 km per uur)? Graag een reactie.

Voorzitter,

Gedragsverandering is noodzakelijk en voorlichting speelt daarbij een cruciale rol. In 2016 bleek dat steeds minder basisscholen meedoen aan het verkeersexamen. Dat was verontrustend, maar wat is de stand van zaken zeven jaar later? Krijgen alle basisschoolleerlingen les over het verkeer? En hoe krijgen we met vereende krachten alle kinderen in de basisschoolleeftijd vrijwillig aan de fietshelm?

Veel Nederlanders moeten om het idee van een fietshelm al een beetje lachen, maar in het buitenland is het dragen van een helm vaak de normaalste  zaak van de wereld. Zeker voor de meest kwetsbare groep in het verkeer.

Voorzitter,

Gisteren viel op de N50 bij Kampen opnieuw een dodelijk slachtoffer. Gisteren gaf de Kamer geheel terecht prioriteit aan de dodelijkste weg: de N36. Het toont aan hoe belangrijk het is om snel aan de slag te gaan. We hebben in het coalitieakkoord € 200 miljoen gereserveerd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Rijks-N-wegen. Hoe snel kunnen we beginnen? Wat het CDA betreft gaan we vandaag aan de slag. Kan de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid hier ook bij betrokken worden? Daar zit een half miljard in tot 2030. Ik hoor dat graag van de minister.

Voorzitter,

Dan tot slot een paar vragen over de rijschoolbranche. Want veilig verkeer begint in de rijles. 
De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de kwaliteit van de branche. 
Het gaat dan onder meer om fraude door rijscholen bij theorie- en praktijkexamens of onjuiste voorlichting aan consumenten over bijvoorbeeld slagingspercentages of de inhoud van examens en opleiding. Dit soort misstanden duperen niet alleen consumenten, maar kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid.

Het CDA heeft samen met andere partijen in 2018 gepleit voor een kwaliteitskeurmerk en een rijscholenregister. En later voor een minimumaantal rijlessen om prijsstunters in de rijscholenbranche tegen te gaan.
Kan de minister over beide een update geven? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.