Kandidaten TK21
08 september 2022

Kamervragen over dat een Associate degree ver weg is voor studenten buiten stedelijk gebied

Vragen van het lid van der Molen (CDA) aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht “Associate degree ver weg voor student buiten stedelijk gebied” (ScienceGuide, 20 juli 2022).

 

  1. Welke rol ziet u voor de Associate degree-opleidingen in ons onderwijsstelsel?
  2. Wat vindt u ervan dat wie in Noord- of Oost-Nederland een bekostigde Associate degree-opleiding wil volgen slechts op vijf plekken terecht kan en de meeste Associate degree-opleidingen in de Randstad of andere stedelijke gebieden aangeboden worden1?
  3. Wat zijn redenen dat buiten de randstad en andere stedelijke gebieden op zo weinig plekken Associate degree-opleidingen aangeboden worden?
  4. Aan welke vereisten moet een instelling voldoen om op een nieuwe locatie een Associate degree-opleiding aan te mogen bieden? Welke vereisten gelden er voor mbo én hbo opleidingen om die op een andere locatie aan te bieden?
  5. Welke mogelijkheden ziet u om het aanbod aan Associate degree-opleidingen te laten groeien buiten de randstad en andere stedelijke gebieden? Op welke wijze kunt u het voornemen van de MBO-raad en VH ondersteunen waarbij ze ‘ambiëren tot een landelijk dekkend aanbod van de Associate degree te komen waarbij de aansluiting op de arbeidsmarkt het uitgangspunt is’2?

 

1: https://www.scienceguide.nl/2022/07/associate-degree-ver-weg-voor-student-buiten-stedelijk-gebied/ 

2: https://www.mboraad.nl/nieuws/mbo-raad-en-vereniging-hogescholen-versterken-samenwerking-op-het-gebied-van-ad-opleidingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.