Kandidaten TK21
30 mei 2022

Kamervragen over het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat Duitsland de spoorlijn Nijmegen-Kleef weer in gebruik wil nemen. 

Vraag 1:
Bent u bekend met het bericht ‘Weer hoop op spoorlijn Nijmegen-Kleef? Duitsers nemen reactivering op in verkeersplan’? (1)

Vraag 2: 
Bent u bekend met het gegeven dat de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef-Düsseldorf heeft opgenomen in het concept-verkeersplan 2032-2040?

Vraag 3: 
Deelt u de mening in de regio dat, in het kader van het verbeteren van het kort grensoverschrijdend treinverkeer, er vanuit Nederland serieus moet worden gekeken naar de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef-Düsseldorf? Kunt u in uw antwoord ingaan op het belang van deze lijn in het kader van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en het grote aantal potentiële studenten/toekomstige arbeidskrachten?

Vraag 4: 
Bent u bereid werk te maken van de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleef? Zo ja, hoe bent u van plan dit te doen?  

Vraag 5:
Welke knelpunten maken op dit moment de heringebruikname van de Nijmegen-Kleef onmogelijk?

Vraag 6:
Hebt u contact gehad met Duitse vertegenwoordigers over dit plan? Zo ja, wat is er besproken? En zo nee, bent u bereid in contact te treden met Duitse vertegenwoordigers om de plannen te bespreken? 

(1) Weer hoop op spoorlijn Nijmegen-Kleef? Duitsers nemen reactivering op in verkeersplan | Berg en Dal | gelderlander.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.