Kandidaten TK21
19 mei 2022

Kamervragen over het bericht ‘Private opleider NCOI verstrekt niet-erkende masterdiploma’s’

Schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht ‘Private opleider NCOI verstrekt niet-erkende masterdiploma’s’.

  1. Wat vindt u ervan dat NCOI zo’n 500 studenten onterecht een masterdiploma heeft verstrekt? (1) 
  2. Welk gedeelte van de onduidelijke voorlichting heeft het NCOI naar aanleiding van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs aangepast? En volgens welke onderdelen voldoet de online informatie nog steeds niet aan de wet volgens de Inspectie? 
  3. Welke termen zijn niet wettelijk beschermd en zorgen voor een ‘grijs gebied’?
  4. Welke maatregelen kunt u en/of de Inspectie nemen bij het onterecht verstrekken van diploma’s? Welke overtredingen in welke mate zijn nodig voordat deze maatregelen worden genomen?
  5. Hoeveel studenten zijn er getroffen? Moeten er nog correcties worden doorgevoerd, zo ja welke? Is er sprake van geleden schade? Maken voormalige studenten daar aanspraak op en welke procedures staan hun ter beschikking?

(1) https://www.trouw.nl/binnenland/private-opleider-ncoi-verstrekt-niet-erkende-masterdiploma-s~b3e58c4d/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.