25 oktober 2022

Kamervragen over het bericht ‘Studentgegevens ondanks kritiek massaal in de Amerikaanse cloud gezet’

Vragen van de leden Bontenbal en Van der Molen (beiden CDA) aan de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering over het bericht ‘Studentgegevens ondanks kritiek massaal in de Amerikaanse cloud gezet’.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Studentgegevens ondanks kritiek massaal in de Amerikaanse cloud gezet’?
  2. Kunt u bevestigen dat op dit moment 75% van alle Nederlandse studentgegevens opgeslagen staat bij (Amerikaanse) Big Tech-cloudaanbieders? In hoeverre geldt dit ook voor onderzoeksgegevens en digitale lessystemen?
  3. Deelt u de mening dat deze situatie het risico op privacyschending, spionage en een verlies van strategische autonomie met zich meebrengt?
  4. Welke afspraken maken Nederlandse (hoger)onderwijsinstellingen met techbedrijven bij het aangaan van contracten over bijvoorbeeld (economische) veiligheid en privacy? In hoeverre is hier überhaupt ruimte voor in de onderhandeling?
  5. In hoeverre kunt u centrale kaders bieden aan onderwijsinstellingen die zien op het waarborgen van privacy, online veiligheid en strategische onafhankelijkheid in de samenwerking met cloudbedrijven? Ziet u hier voor uzelf een rol weggelegd?
  6. Welke serieuze alternatieven zijn er voor onderwijsinstellingen, maar ook voor de Rijksoverheid, voor het gebruik van cloudoplossingen van Amerikaanse techbedrijven?
  7. Wat is de status van de voorbereiding van de investeringsvoorstellen in het kader van de IPCEI Cloud?
  8. Bent u bereid om te onderzoeken of de Rijksoverheid samen met onderwijsinstellingen initiatieven kan opstarten of ondersteunen die zien op het ontwikkelingen van eigen cloudoplossingen? Op welke manier zou u kunnen aanhaken bij Europese initiatieven?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.